Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door Betaalgroep B.V. in samenwerking met
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). We vinden uw privacy erg
belangrijk en gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers van
SKG Collect die in ons bezit zijn gekomen. Gebruikers van SKG Collect
zijn Abonnees van SKG Collect en Kerkleden /Betrokkenen van de Abonnees.
SKG en Betaalgroep B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor “het
privacybeleid van/bij de Abonnee zelf” inzake de verwerking van
persoonlijke gegevens van Kerkleden / Betrokkenen.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring
geven wij uitleg over persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken en
met welk doel.

 

Persoonsgegevens en doeleinden

Door gebruik te maken van SKG Collect of www.skgcollect (hierna: de
website) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te
herleiden en iets zeggen over een bepaalde natuurlijke persoon, of
individu. Persoonsgegevens die wij vastleggen zijn o.a. naam, adres,
telefoonnummer e- mailadres etc.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten / bestellingen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het opnemen van contact indoen u hierom verzoekt;
 • Het afhandelen van vragen en verzoeken.

Naast een zorgvuldige omgang van persoonsgegeven, die vanwege een goede uitvoering van onze werkzaamheden in ons bezit zijn gekomen, is de verwerking van financiële mutaties
onze verantwoordelijkheid maar niet de inhoud hiervan.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Persoonsgegevens worden alleen aan andere bedrijven of instellingen
verstrekt als dat nodig is voor de dienst, wanneer u hiervoor
toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn
(bijvoorbeeld als een overheidsinstantie dat vordert bij een vermoeden
van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, zoals ICT-dienstverleners en
een hostingbedrijf. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens
krijgen. Dit is nodig om u de juiste dienst te leveren. Indien van
toepassing is met deze partijen een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Indien een toezegging of bijdrage voor een LRP actie wordt gedaan,
dan worden de hierop betrekking hebbende gegevens niet zichtbaar voor de
lokale kerkelijke gemeente, maar automatisch doorgestuurd naar het LRP
systeem.

De persoonsgegevens zullen door de Verwerker “Betaalgroep Nederland
B.V.”, waarmee een bewerkersovereenkomst is afgesloten, maximaal één
jaar worden bewaard of zoveel langer als wettelijk verplicht is.

 

E-mail

Wij versturen SKG Collect e-mailnieuwsbrieven met uitleg over de
laatste updates. Dit is belangrijke informatie voor gebruikers van SKG
Collect. Er wordt bij het verzenden van e- mailnieuwsbrieven geen
gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze
waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan niet bekeken worden of de
link in de e- mail aangeklikt wordt. Ons registratiesysteem maakt het
mogelijk om selecties aan te maken, waardoor we gericht specifieke
doelgroepen kunnen benaderen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de
in dit Privacy- en Cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw
accountgegevens bewaren wij tot twee jaar na de laatste activiteit in
uw account, of langer indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn voor
bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier, chatbericht of
e-mail bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag of verzoek volledig
af te handelen.

 

Bezoek website en gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een
website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het
apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de
websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën
gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of
uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier
verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • het internetaanbod voor u
  interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij
  uw belangstellingen (advertentiecookies);

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van
de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo
kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te
renderen, of om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver
zodat u de website kunt bekijken.

 

Analytics cookies
Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht
kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de
effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we
daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst
gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met
de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de
verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google
kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer
informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u
vinden in het Privacybeleid van Google.

 

Advertentiecookies
Deze site maakt geen gebruik van Advertentiecookies.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij
maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer
of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt
afgeschermd wanneer u zich registreert. De persoonsgegevens worden
alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de
daarmee verenigbare doeleinden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die
door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij raden u aan
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u
hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens
hieronder.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die we over u
hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw
wijziging of afmelding schriftelijk of per e-mail doorgeven.

 

Wij zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat we u
informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze
administratie. U kunt hiervoor een verzoek indienen per brief, voorzien
van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig
legitimatiebewijs, gericht aan SKG:

 

Stichting Kerkelijk Geldbeheer

Stichting Kerkelijk Geldbeheer
Postbus 147
2800 AC Gouda

Website: http://www.skggouda.nl
E-mailadres: info@skggouda.nl
Telefoon: (0182) 58 80 00